SIFIR ATIK PROJESİ
  • sifir-atik
  • sifir-atik
  • sifir-atik
  • sifir-atik

Sıfır Atık Projesi klapsamında ilçemizde bakanlık onaylı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, ve 3 adet Mobil Atık Getirme Merkezimiz bulunmaktadır.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla “Sıfır Atık” prensibi hedef alınmıştır. Bu amaçla 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Sıfır Atık Yönetmeliği ile ilçe belediyeleri tarafından yapılması gereken yükümlülükler kapsamında gerekli sistem kurularak Yönetim Binamıza 23.11.2020 tarihinde SIFIR ATIK BELGESİ alınmıştır.


Ayrıca ilçe genelinde Sıfır Atık Sistemiyle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla; Merkez Mahallesi Eski Edirne Caddesi Mecitözü Sokak No:14 Arnavutköy/ İSTANBUL (Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü) adresinde 31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Getirme Merkezi Tebliği’ndeki kriterler göz önünde bulundurularak 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi kurulmuş olup, Bakanlıktan onay alınarak faaliyete başlanmıştır.


 

İlçede farklı lokasyonlara yerleştirilen 120 adet Giysi Tekstil Kumbarası ile tekstil ürünleri biriktirilecek. Vatandaşların evlerinde atık olarak tuttukları tekstil ürünleri, evsel atıklarla karıştırılmadan Giysi Tekstil Kumbaralarıyla atık merkezlerine taşınacak.